Photo Basel: CLOCKWORK – Masuyama und Schink

31. Mai 2019 Rothamel J 0

photo basel 2019Hiroyuki Masuyama & Hans-Christian SchinkCLOCKWORK Photo Basel 201911 – 16 JuneVolkshaus BaselRebgasse 12-144058 Basel, Switzerland Hiroyuki Masuyama, Ruine im Riesengebirge (nach Caspar David Friedrich, 1834), 2007, LED Lightbox, ed. 5+2 ap, 73 x 103 x 4 cm […]